GQ KOREA (지큐 코리아) 남성 패션 잡지

2016-08-05T11:46:54+00:00 |LOOK|
MOKKE_3632yp

GIVENCHY 하늘색 체크무늬 코튼 셔츠, 허리에 두른 긴팔 셔츠, 예수 프린트가 패치된 버뮤다 팬츠, 버진 울 스트라이프 팬츠, 송아지 가죽 T 스트랩 스케이트 슈즈 가격 미정, 모두 지방시 by 리카르도 티시.

MOKKE_4174yp

DRIES VAN NOTEN 마릴린 먼로 프린트 실크 셔츠 가격 미정, 실크 팬츠 63만원, 모두 드리스 반 노튼. 목걸이 가격 미정,                                                                                    .